Kezdőoldal

logok_3„a függetlenség mellett fontos az is, hogy a gondolkodó ember valamilyen szellemi műhelyt találjon magának. Olyan emberek közösségét, akik kritikusan ugyan, de odafigyelnek egymás gondolataira” – állítja Hankiss Elemér. Egy ilyen szellemi műhely kíván lenni a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete. Egy olyan közösség, mely lehetőséget teremt az együttgondolkodásra és a vitákra, a   kapcsolódási pontok meglelésére és a távlatok megnyitására.

 Tapasztalataink azt mutatják, hogy a doktoranduszok és kutatók körében az egyik legnagyobb problémát az információáramlás hiánya jelenti, az azonos szakterületen tevékenykedők közül is csak kevesen ismerik egymást, működnek együtt. Ma, amikor az interdiszciplinaritás és a csapatmunka idejét éljük, e hiányosságok orvoslása az elsődleges cél.

 Ennek függvényében fontosnak tarjuk a vajdasági magyar doktoranduszok és fiatal kutatók felkutatását, igényeik felmérését, kapcsolati hálójuk gazdagítását. Lényeges célkitűzésünk a tudományos vívmányokkal, szakmai lehetőségekkel kapcsolatos információk terjesztése, a tudományos munka serkentése, a segítségnyújtás a diplomahonosítási eljárásban, a magyar szakmai és tudományos nyelv ápolása és fejlesztése, tudományos kiadványok megjelentetése, műhelymunkák, konferenciák szervezése, interdiszciplináris és egyéb kutatócsoportok kialakítása, a tudományos utánpótlás nevelése, a tudományos, kutatói életpálya népszerűsítése már a középiskolától kezdődően.

A vajdasági magyar doktoranduszok és fiatal kutatók online adatbázisa:

vajDasági geneRáció