Rólunk

„a függetlenség mellett fontos az is, hogy a gondolkodó ember valamilyen szellemi műhelyt találjon magának. Olyan emberek közösségét, akik kritikusan ugyan, de odafigyelnek egymás gondolataira” – állítja Hankiss Elemér. Egy ilyen szellemi műhely kíván lenni a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete. Egy olyan közösség, mely lehetőséget teremt az együttgondolkodásra és a vitákra, a kapcsolódási pontok meglelésére és a távlatok megnyitására.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a doktoranduszok és kutatók körében az egyik legnagyobb problémát az információáramlás hiánya jelenti, az azonos szakterületen tevékenykedők közül is csak kevesen ismerik egymást, működnek együtt. Ma, amikor az interdiszciplinaritás és a csapatmunka idejét éljük, e hiányosságok orvoslása az elsődleges cél.

Ennek függvényében fontosnak tarjuk a vajdasági magyar doktoranduszok és fiatal kutatók felkutatását, igényeik felmérését, kapcsolati hálójuk gazdagítását. Lényeges célkitűzésünk a tudományos vívmányokkal, szakmai lehetőségekkel kapcsolatos információk terjesztése, a tudományos munka serkentése, a segítségnyújtás a diplomahonosítási eljárásban, a magyar szakmai és tudományos nyelv ápolása és fejlesztése, tudományos kiadványok megjelentetése, műhelymunkák, konferenciák szervezése, interdiszciplináris és egyéb kutatócsoportok kialakítása, a tudományos utánpótlás nevelése, a tudományos, kutatói életpálya népszerűsítése már a középiskolától kezdődően.

A vajdasági magyar doktoranduszok és fiatal kutatók földrajzilag és tudományterületek szerint is igen színes képet mutatnak. Phd-hallgatóink, doktorjelöltjeink, kutatóink elsősorban Szerbiában és Magyarországon tevékenykednek, de sokan távolabbra is merészkedtek.

A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete ennek a több mint 200 főt számláló heterogén társaságnak az összefogását, érdekvédelmét, segítését tűzte zászlajára.

A szervezet 2001 februárjában alakult meg, majd 2011. május 28-án a Regionális Tudományi Társaság által Szabadkán rendezett I. Vajdasági Doktorandusz Konferencián újjászerveződött.

Célkitűzéseink tekintetében az egyik legfontosabb partnerünk a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, amely megadja a kezdő anyagi és szakmai támogatást a tehetséges egyetemistáknak, elindítja őket a tudományos pályán. A Felsőoktatási Kollégium 2002 óta minden novemberben megrendezi a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát, amely bemutatkozási lehetőséget biztosít nemcsak az egyetemistáknak, de a fiatal kutatóknak is.

Szervezetünk alapító tagja a Magyar Doktorandusz Közösségnek és a PI-NET Postgraduate International Networknek. Szorosan együttműködünk a magyarországi Doktoranduszok Országos Szövetségével, a TéKa Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulásával, a kárpátaljai Momentum Doctorandusszal és a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségével.

A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezetéhez bárki csatlakozhat. Várjuk mindazok jelentkezését, akik doktori képzésben vesznek részt, vagy még csak gondolkodnak rajta, akik már ledoktoráltak, akik fiatal kutatóként tevékenykednek, és mindazokat, akik szívügyüknek tekintik a vajdasági magyar tudományos utánpótlást.

Alapszabályzat

Tagsagi adatlap és nyilatkozat

Elnökség

Elnök:
Novák Anikó (uneco84@gmail.com)

Elnökségi tagok:
Palusek Erik (palusekerik@yahoo.com)
Pápista Zsolt (zsolt.papista.91@gmail.com)
Rózsa Rita (rozsa.rita84@gmail.com)
Sárcsevity Bea (sarcevicbea@gmail.com)

Hozzászólások lezárva.