Versenyképes fiatal kutatók

Szervezetünk egyik fő célja a vajdasági magyar fiatalok versenyképességének növelése. Ezt szem előtt tartva szervezzük évről évre a programjainkat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (29005-3/2016/FEPOL) által támogatott tevékenységünk 2016. június 1. és 2017. május 31. között szintén e célt szolgálta . 

Korábban megkezdett, jól bevált gyakorlatunkat folytatva ebben az időszakban is több fontos műhelymunkát szerveztünk. Társadalomtudományi műhelymunkáink gyümölcseként elkészült Vajdaság című kötetsorozatunk első darabja, mely a Vajdaság társadalmi és gazdasági jellemzői címet viseli.  A szervezetünk keretében működő Vajdasági Magyar Műszaki Tudományos Társaság Vállalkozói-felsőoktatási kerekasztala középpontjában a duális képzés állt. A rendezvényen a felsőoktatás és az ipar képviselői tapasztalatot cserélhettek egymással, s kijelölthették az együttműködés irányait. Idén tavasszal is folytattuk akadémiai angol képzésünket dr. Szedmina Líviával. Míg tavaly inkább az angol nyelvű tanulmányírásra helyeztük a hangsúlyt, idén a prezentációs képességeket fejlesztettük. Új elemként jelent meg gyermekirodalmi szakmai műhelyünk, amelynek a szöveg és a kép viszonyát boncolgatták.

Programjainkat az elkövetkező időszakban is töretlenül folytatjuk. 

Hozzászólások lezárva.